admin

שיח חינוך לאוריינות מדיה במלחמה.

הזמנה לשיח קהילה משותף של פורום אוריינות מדיה דיגיטלית במכון מופת ושל קהילת אוריינות תקשורת, מדיה ומידע באגודה הישראלית לתקשורת בנושא חינוך לאוריינות מדיה במלחמה. השיח יתקיים ביום חמישי 19.10.2023 בשעה 17:00.

סדנה חדשנית ליצירת מסות וידאוגרפיות אקדמיות

כדי לעודד את חברי/ות קהילת האגודה הישראלית לתקשורת לייצר מסות וידאוגרפיות ולהגישן לשיפוט במסגרות מדיה, יוזם כתב העת בחסות האגודה הישראלית לתקשורת, סדנה ליצירת מסות וידאוגרפיות אקדמיות. הסדנה תתקיים בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2023 ותכלול ארבעה מפגשים, שייערכו בחלקם באופן מקוון וחלקם במכללת ספיר. הסדנה פתוחה לחברי/ות האגודה הישראלית לתקשורת בעלות מסובסדת על ידי האגודה.