חודש: יולי 2023

סדנה חדשנית ליצירת מסות וידאוגרפיות אקדמיות

כדי לעודד את חברי/ות קהילת האגודה הישראלית לתקשורת לייצר מסות וידאוגרפיות ולהגישן לשיפוט במסגרות מדיה, יוזם כתב העת בחסות האגודה הישראלית לתקשורת, סדנה ליצירת מסות וידאוגרפיות אקדמיות. הסדנה תתקיים בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2023 ותכלול ארבעה מפגשים, שייערכו בחלקם באופן מקוון וחלקם במכללת ספיר. הסדנה פתוחה לחברי/ות האגודה הישראלית לתקשורת בעלות מסובסדת על ידי האגודה.