היסטוריה, מדיה והעידן הדיגיטלי: כיוונים חדשים במחקר.

יום עיון באוניברסיטה העברית:
22 ביוני 2022