האגודה הישראלית לתקשורת היא הארגון המקצועי של חוקרי/ות התקשורת בישראל. האגודה, הפועלת כעמותה, הוקמה בשנת 1995 והיא היחידה מסוגה בארץ. האגודה מאגדת כמאתיים חוקרות/חוקרים ומרצות/מרצים לתקשורת במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. היא נועדה לקדם את מחקר התקשורת והוראתה, לחזק את הבסיס המדעי של חקר התקשורת ותחומי ידע משיקים ולעודד שיח ציבורי ודמוקרטי בסוגיות אלו. חברי/ות האגודה חוקרות/ים ומלמדות/ים נושאים מגוונים בהם ישנם יחסים הדדיים בין התקשורת לבין תחומי חיים רבים. בראשות האגודה מכהן ועד מנהל, המונה שבעה חברים ובראשו יושב ראש. חברי הוועד המנהל ויושב הראש נבחרים על ידי האספה הכללית של חברי/ות האגודה. באגודה פועלות שתי קהילות: קהילת תלמידי/ות מחקר וקהילת אוריינות תקשורת ומדיה. האגודה מארגנת כנס שנתי, המתקיים באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל, וכן ימי עיון יעודיים. האגודה מוציאה לאור את מסגרות מדיה: כתב עת ישראלי לתקשורת, המוקדש לבחינה וחקר של היבטים מגוונים בתאוריה  ובפרקטיקה של התקשורת בישראל. כתב העת מקוון וזמין לכל. 

join_3
הצטרפו לאגודה
News
חדשות
about2
אודותינו
conference
כנסים
community_2
קהילות
Faculty2
חוגים לתקשורת
misgarot3
מסגרות מדיה
Research
מחקר
contact2
צרו קשר

Copyright © 2021 האגודה הישראלית לתקשורת | כל הזכויות שמורות

Site built and designed by DB