חודש: נובמבר 2022

SADNA

סדנה בתקשורת בינלאומית

הסדנה נועדה להציג מחקרים חדשים, נושאים מתודולוגיים ואתגרים בסוגיות מרכזיות של תקשורת בינלאומית, לפתח גישות ומיומנויות בין-תחומיות ולהכיר את העוסקים בתחום.