קול קורא: הכנס העשרים-ושישה של האגודה הישראלית לתקשורת

הכנס השנתי ה-26 של האגודה הישראלית לתקשורת יתקיים באוניברסיטת רייכמן, ביום ה’, 18 באפריל, 2024. ועדת הכנס מזמינה הגשת תקציר ו/או מושב ו/או מועמדות לפרס לפי הפירוט המצורף.