מחקר

הרשימה הביבליוגרפית דלהלן נועדה לשם כינון גוף ידע מסודר ושיטתי על עבודות מחקר לקבלת תארים מתקדמים (מאסטר ודוקטור) בחקר התקשורת בישראל. הרשימה נועדה ליצור שיח הדדי, שבו ניתן להיעזר בעבודותיהם של עמיתינו ולהתוודע לעושר הרב של הנושאים, הסוגיות ושאלות המחקר, המעסיקים את חוקרי התקשורת הישראליים בשלבים הראשונים של עבודתם המדעית.

הרשימה כוללת כ-200 עבודות מחקר (תיזות ודיסרטציות) שהוגשו ואושרו מאז שנת 2000. העבודות נחלקות לנושאים כלליים על מנת להקל על ההתמצאות. מובן וברור כי אין אפשרות לסווגן באורח חד-משמעי; ולכן ייתכן שבחלקן הנושאים מצטלבים והן עוסקות ביותר מנושא אחד.

אנחנו מקווים שהצלחנו לאתר ולשלב את כל העבודות העומדות בקני-המידה הללו. נשמח לעדכן, להוסיף מידע ולשנות במידת הצורך. אפשר לפנות אלינו בכתובת הבאה: mail.isca@gmail.com

עבודות דוקטורט לפי נושא

אגם-דאלי, אביבית (2007). היבטים תרבותיים בפרסומת הישראלית: ייצוגי הנוף הפתוח. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: ד”ר פול פרוש.

זאבי, עירית (2005). הרטוריקה של הפרסומת בעיתונות היומית הישראלית 1960-1948: אפיונים לשוניים-סגנוניים בהקשר חברתי-תרבותי. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: ד”ר יצחק רועה.

טולדנו מרגלית (2005). התפתחות יחסי ציבור כמקצוע נוכח שינויים בסביבה הפוליטית, סוציו-תרבותית וכלכלית של ישראל. אוניברסיטת פריס 8, המחלקה לתקשורת. מנחה: פרופ’ גדעון קוץ.

רוט-כהן, אסנת. (2012). התפתחות תעשיית הפרסום בישראל: תהליכים תקשורתיים, כלכליים, חברתיים, טכנולוגיים וגלובליים והשפעתם על עיצוב תעשיית פרסום לאומית – המקרה של ישראל. אוניברסיטת בר-אילן. מנחים: ד”ר יהודית אורבך ופרופ’ יחיאל לימור.

אבו-קשק, האמה (2016). הבלוגוספירה של המגזר הערבי בישראל כאמצעי תקשורת אלטרנטיבי. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לתקשורת.  מנחים: פרופ’ דן כספי ופרופ’ ניב אחיטוב.

אהרוני, מתן (2015). קולנוע חרדי קהילתי: הפקה והתקבלות של תרבות פנאי קולנועית בחברה החרדית בישראל. החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה. מנחה: פרופ’ תמר כתריאל.

אליאס, נלי (2003). מחבר העמים לישראל ולגרמניה: תפקידיה של תקשורת ההמונים בתהליך הקליטה החברתית והתרבותית של מהגרים. אוניברסיטת תל-אביב, החוג לתקשורת. מנחים: פרופ’ עקיבא כהן ופרופ’ חנה הרצוג.

אלימי, איתן (2006). The 1987 Palestinian Intifada: Constructing Political Opportunity. בוסטון קולג’, מחלקה לסוציולוגיה. מנחים: William A. Gamson, Charlotte Ryan, Diane Vaughan, Robert Kunovich

אלפר, דליה (2004). נערות רוקדות: הבניה תרבותית-חברתית של זהות מיגדרית בחוגי מחול בישראל. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ’ תמר כתריאל.

ברק ברנדס, סיגל (2007). “מראה, מראה שעל הקיר…”: נשים ישראליות מפרשות דימויי נשים ונשיות בפרסומות טלוויזיה. אוניברסיטת תל אביב, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ’ דפנה למיש.

נמרוד, גלית (2003). דפוסי המשכיות ושינוי בפנאי לאחר פרישה: פעילויות פנאי, משמעויות הפנאי ושביעות רצון מהחיים. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: פרופ’ חנה אדוני.

נריה-בן שחר, רבקה (2008). הנשים החרדיות ותקשורת ההמונים בישראל: דפוסי חשיפה ואופני קריאה. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחים: פרופ’ תמר אלאור ופרופ’ יחיאל לימור.

פדבה, גלעד (2006). תאווה, גאווה ודעה קדומה: ייצוגים של מיעוטים מיניים בקולנוע ובטלוויזיה בארה”ב ובריטניה בשנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000. אוניברסיטת תל-אביב, ביה”ס למדעי התרבות. מנחים: פרופ’ מיכל פרידמן ופרופ’ משה צוקרמן.

קמה, עמית (2000). העיתון והארון: על הזיקות בין דפוסי תקשורת של הומוסקסואלים בישראל. אוניברסיטת תל-אביב, החוג לתקשורת. מנחה: ד”ר דפנה למיש.

שלוי ליבוביץ, אפרת (2016). מלוחם – ללוחם ורגיש, מחיילת רגישה – ללוחמת: דימויי חיילים וחיילות בין השנים 1948-2009 בעיתון “במחנה” כביטוי לשינויים מגדריים בחברה הישראלית. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה למגדר.

תמיר, אילן (2009). ספורט, מגדר ותקשורת: נשים בעיתונות הספורט הכתובה בישראל, 2006-1948. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד”ר רינה בוגוש.

אורן, רות (2005). היבטים מערכתים ותימאטיים בצילום הנוף הארץ-ישראלי 1945-1963. אוניברסיטת חיפה, המחלקה לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה. מנחים: פרופ’ יורם בר-גל ופרופ’ ישעיהו ניר.

פרוש, פול. צילום ‘סטוק’ וייצור תרבותי: התיאוריה של רפרטואר הדימויים. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחות: פרופ’ יוספה לושיצקי ופרופ’ ברנדה דנט.

זנדברג, אייל (2004). מגרש המשחקים של הזיכרון: ניתוח גיליונות יום השואה של העיתונים היומיים בישראל 1948-2000. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחים: ד”ר יצחק רועה וד”ר עדית זרטל.

לבל, אודי (2002). Private versus Public Heroes: Politics of Commemoration. קינגס קולג’, אוניברסיטת לונדון. מנחה: פרופ’ אפרים קארש.

מן, רפי (2010). בניין האומה והמאבק על המרחב הציבורי: המימד התקשורתי בפעילותו של דוד בן-גוריון 1963-1948. אוניברסיטת תל-אביב, בית הספר להיסטוריה. מנחים: פרופ’ אהרן שי ופרופ’ זאב צחור.

לב, אימי (2009). Googling While Expecting: Internet Use by Israeli Women during Pregnancy, אוניברסיטת אוהיו, בית הספר לתקשורת. מנחים: ד”ר בנג’מין בייטס וד”ר קלאודיה הייל.

אלישר-מלכה, ורד (2006). האינטרנט ככלי עבודה עבור כתבים פוליטיים בארצות-הברית: ניתוח דפוסי השימוש בו כפונקציה של מאפיינים מקצועיים, כגורם המשפיע על הזירה הפוליטית-תקשורתית ועל עבודת העיתונאים. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: פרופ’ גדי וולפספלד.

בלוך-אלקון, יעלי (2003). עיתונות, דעת-קהל ומדיניות-חוץ במשברים בינ”ל: ארה”ב בבוסניה (1995-1992). אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע המדינה. מנחים: פרופ’ שמואל ליימן-ווילציג וד”ר יהודית אורבך.

גלילי, אורית (2002). הפוליטיקאי החדש במערב ובישראל: קלינטון, בלייר ושרדר בהשוואה לנתניהו, ברק ורמון. אוניברסיטת בר-אילן. מנחה: פרופ’ צ’רלס ליבמן.

דהאן, מייק (2001). תקשורת מתווכת מחשב, חברה אזרחית וחברה אזרחית גלובלית. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה למדע המדינה. מנחה: פרופ’ גבי שפר.

ויסליץ, כרמית (2009). אינטרנט, דמוקרטיה והחברה האזרחית: על פעילות מקוונת בקרב ארגונים של החברה האזרחית בישראל. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לתקשורת. מנחים: פרופ’ דב שנער ופרופ’ בנימין גדרון.

לשם, ברוך. תהליך הפרסונליזציה במערכות הבחירות בישראל בשנים 2003-1984. אוניברסיטת פאריס 8, המחלקה לתקשורת. מנחה: פרופ’ גדעון קוץ.

סבג בן-פורת, חן (2019). העוזרים הפרלמנטריים כמתווכים עבור המחוקקים: דפוסי שימוש ברשתות החברתיות במבט השוואתי: ישראל, גרמניה וארצות הברית. אוניברסיטת בר אילן, בית הספר לתקשורת. מנחה: שמואל ליימן-ווילציג.

פרנקל, חיים  (2017). תקשורת קהת שיניים: קביעת סדר היום הצבאי-ביטחוני בישראל בעתות שגרה. אוניברסיטת בר אילן. מנחים: פרופ’ אבי קובר ופרופ’ הלל נוסק.

קמפף, רונית (2002). המדיום הוא המסר?: הקשר בין רמת התחכום התוכני של סביבת המידע האישית לבין רמת התחכום הפוליטי בישראל. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: פרופ’ גדי וולפספלד.

שפר, תמיר (2001). משאבים כריזמטיים, תקשורת פוליטית ופוליטיקה: מאבקם של חברי הכנסת בזירה הפוליטית ובזירת התקשורת הפוליטית. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: פרופ’ גדי וולפספלד.

אילן, יונתן (2012). Picturing the World’s News: News Photography, Cultural Production, Thomson Reuters and the International Process of News Making. אוניברסיטת ווסטמינסטר, לונדון. מנחים: פרופ’ ג’ין סיטון ופרופ’ דיויד בייט.

להב, הגר (2006). שקופות: פטריארכיה ועריכה בטקסט עיתונאי. מקרה מבחן של סיקור אונס בעיתונות הישראלית. אוניברסיטת תל אביב, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ’ דפנה למיש.

לחובר, עינת (2001). ההבניה המגדרית של העיתונות הכתובה בישראל. אוניברסיטת תל-אביב, החוג לתקשורת. מנחים: ד”ר דפנה למיש ופרופ’ עקיבא כהן.

לימור, יחיאל (2000). מועצת העיתונות בישראל כמנגנון פיקוח פנימי של מוסד התקשורת: “כלב דו-ראשי” נובח ונושך, או עלה-תאנה ומכשיר של יחסי ציבור? אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע המדינה. מנחים: פרופ’ שמואל ליימן-וילציג וד”ר דינה גורן.

מאיירס, אורן (2004). Israeli Journalists as an Interpretive Memory Community: The Case Study of Haolam Hazeh. אוניברסיטת פנסילבניה, בית-הספר לתקשורת ע”ש אננברג. מנחה: פרופ’ ברבי זליצר.

מנדלזיס, לאה (2014). Representations of security, peace and politics in the Israeli news discourse of Israeli newspapers, 1993-1994. המרכז לחקר תקשורת המונים, אוניברסיטת לסטר. מנחה: פרופ’ אולגה לין.

פז, אורי (2017). אתיקה עיתונאית: טעות, תיקון, מניעה. אוניברסיטת בר אילן, בית הספר לתקשורת. מנחה: פרופ’ איתן גלבוע.

צרפתי, אורלי (2001). היחס לשאלת ארץ ישראל ולתהליך השלום הישראלי-ערבי בעיתוני חב”ד ‘שיחת השבוע’ ו’כפר חב”ד’ בשנים 1995-1990. אוניברסיטת פאריס 8. מנחים: פרופ’ אפרים ריבלין וד”ר גדעון קוץ.

קלין, ענת (2001). חטא ועונשו? נראטיב האיידס בעיתונות היומית בישראל בשנים 1995-1981 כדוגמה להבניה תרבותית של מחלה. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: ד”ר יצחק רועה.

קניאס, יואב (2017). מין, מדע, מדיה: ניתוח ההיבטים הפומביים של הייעוץ המיני בעיתונות הייעודית העברית. האוניברסיטה העברית בירושלים. מנחה: פרופ’ עמית פינצ’בסקי.

רייך, צבי (2003). עיתונאים ומקורות מידע: דפוסי התהוות חדשות בישראל. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחים: פרופ’ יצחק גל-נור ופרופ’ אליהוא כ”ץ.

שחל, יובל (2004). עיתונות יהודית ברוסיה בסוף שנות ה-90: היבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחים: פרופ’ חנה אדוני ופרופ’ טד פרידגוט.

שטרסמן שפירא, טל (2016). תקשורת נגד אונס והתאבדות: סיקור נושאי האונס וההתאבדות בעיתונות הישראלית בין השנים 1962-1958. אוניברסיטת פאריס 8.

 

אטד, ערגה (2013). רשתות חדשות טלוויזיה גלובליות: האומנם גלובליות או לאומיות בתחפושת? אוניברסיטת תל אביב, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ’ עקיבא כהן.

בלס, תיקי (2002). קריטריונים מקצועיים של עורכי חדשות ותוכניות אקטואליה בטלוויזיה מול ציפיות הצופים וצרכיהם. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע המדינה. מנחים: פרופ’ שמואל ליימן-וילציג, ד”ר דינה גורן ופרופ’ צבי גילולה.

גוז’נסקי, יובל (2013). השינוי בתפיסת היַלְדוּת בטלוויזיה לילדים בישראל: יצירתיות כמקרה מבחן. אוניברסיטת בר-אילן, התוכנית לתרבות ופרשנות. מנחים: פרופ’ אבי שגיא וד”ר דורית למברגר.

גרמי, בשמת (2009). ציונות על המסך הקטן: השוואת סדרות תיעודיות-היסטוריות בטלוויזיה הישראלית. אוניברסיטת תל-אביב, החוג לתקשורת. מנחים: פרופ’ ז’רום בורדון ופרופ’ אבנר בן-עמוס.

חמו, מיכל (2005). במעגל: דימויים טלוויזיוניים של שיחה בישראל, 1991-2002. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: פרופ’ שושנה בלום-קולקה.

כהן, נתן (2003). השפעת הדגם הבריטי של שידור על התהוותו ומיסודו של השידור בישראל. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: פרופ’ אליהוא כ”ץ.

כנורי, ברי (2008). הערכת איכות בתכנים טלוויזיוניים. אוניברסיטת בר-אילן. מנחה פרופ’ שמואל ליימן-וילציג.

קליין-שגריר, אורנית (2012). “מחפשת קשר מחייב ויציב”: טלוויזיה ואינטראקטיביות. האוניברסיטה העברית בירושלים. מנחים: ד”ר תמר ליסה ופרופ’ פול פרוש.

שיפמן-שיינפלד, לימור (2004). הערס, הפרחה והאמא הפולניה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל (2000-1968). האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחים: ד”ר יצחק רועה ופרופ’ מנחם בלונדיים.

שנהב, טל (2010). מסרים חברתיים ומגדריים בתוכניות אולפן הבוקר בערוצי הטלוויזיה הממלכתיים של ירדן, סעודיה ותוניסיה בין השנים 2008-2005. האוניברסיטה העברית, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון והמחלקה ללימודי תקשורת. מנחות: פרופ’ רות רודד וד”ר אסתר שלי-ניומן.

בן עטר, אלה (2016). תרומת כלי התקשורת לבניית החוסן הקהילתי: תפקיד הרדיו החינוכי במצבי חירום. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחים: פרופ’ אשר כהן וד”ר חנן נווה.

דורי-הכהן, גונן (2009). האזרח משוחח על ענייני השעה: תיאור תכניות השיחה הציבורית עם מאזינים ברדיו. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחות: פרופ’ תמר כתריאל וד”ר יעל משלר.

לביא, עליזה (2001). רדיו ומיגדר בישראל: נשים וגברים ביומני חדשות ובתוכניות אקטואליה ב”קול ישראל” ובגלי צה”ל. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחים: פרופ’ שמואל ליימן-וילציג וד”ר דינה גורן.

סוקר, אורלי (2008). עיצוב זהות לאומית ברפובליקה הפדרלית המערב גרמנית כפי שהיא עולה משידורי תחנת הרדיו Deutschlandfunk. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחים: פרופ’ עמנואל גוטמן ופרופ’ מנחם בלונדיים.

גרבלסקי-ליכטמן, צפירה (2003). מה פשר הקשר? הלימה ואי-הלימה בדפוסי תמיכה וערעור, בתקשורת הלא-מילולית ובתקשורת המילולית באינטראקציה בין-אישית. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחים: פרופ’ שושנה בלום-קולקה וד”ר יעקב שמיר.

לוין, דוד (2003). מגמה לקולנוע כאתר למשא ומתן על זהות תרבותית. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחים: פרופ’ תמר ליבס ופרופ’ חיים חזן.

מורג, רעיה (2001). הגבר המובס. דגמים של זהות בקולנוע הפוסט-טראומטי: פרספקטיבה פמיניסטית. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: פרופ’ ישעיהו ניר.

פרמינגר, ענר (2001). בין-טקסטואליות קולנועית והיצירה של פרנסואה טריפ. אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לתרבות, הפקולטה למדעי הרוח. מנחות: פרופ’ מיכל פרידמן ופרופ’ זיוה בן-פורת.

גלילי, יאיר (2000). The Americanization of Israeli Basketball: A Figurational Analysis. אוניברסיטת לסטר, בריטניה. מנחים: פרופ’ אריק דאנינג ופרופ’ קן שירד.

 גל-עזר, מירי (2008). הביטוס, טקסטים וטקסים: מרכיבים של התקבלות, נוכחות והמשכיות בקנון של האמנות הפלסטית בישראל. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונאות. מנחות: פרופ’ חנה אדוני ופרופ’ תמר כתריאל.

ינושבסקי, גליה (2003). שיח הרומן החדש: חיבורים, ראיונות, דיונים. מקרה הבוחן של נטלי סרוט ואלן רוב-גרייה. אוניברסיטת תל-אביב, המחלקה לצרפתית. מנחה: פרופ’ רות עמוסי.

נייגר, מוטי (2017). מוספי הספרות ועיצוב התרבות הישראלית: מוספי הספרות בעתונות העברית 1995-1948 כיוצרי תמורות וכמשקפי תופעות בתרבות, בחברה, בעתונות ובספרות. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחים: ד”ר יצחק רועה ופרופ’ רות קרטון-בלום.

פינצ’בסקי, עמית (2003). Interruption and Alterity: Dislocating Communication. אוניברסיטת מקגיל. מנחה: Prof. Sheryl Hamilton.

ששוני-בר לב, אשרת (2016). “אגדות אקדמיות”: הבנית הידע הדיסציפלינרי במחקר תקשורת ההמונים בישראל. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחים: פרופ’ רון רובין ופרופ’ מעוז עזריהו.

קרביץ, אורנית (2015). סיקור מערכת המשפט הפלילי בישראל וירידת אמון הציבור במערכת. החוג לתקשורת, אוניברסיטת תל אביב. מנחה: פרופ’ עקיבא כהן.

תאני–הררי, טלי (2004). מודל הסתברות עיבוד המידע בקרב ילדים: מסלולי שכנוע ושינוי עמדות בשלבי התפתחות קוגניטיביים שונים וברמות מעורבות שונות. המחלקה למדע המדינה, אוניברסיטת בר-אילן. מנחים: ד”ר למפרט ופרופ’ ליימן-ווילציג.

עבודות גמר לתואר שני בתקשורת

בר-מגן-רוזנברג, מרב (2001). השתקפות התמורות בערכי החברה הישראלית בשנות קיומה בפרסומת הכתובה בישראל. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ’ שמואל ליימן-וילציג.

גולדברג-כידון, שרון (2002). פרסום מותגים רב-לאומיים בישראל: הקשר בין רמת ההתאמה המקומית של הפרסום לרמת האהדה והמעורבות של הצופה. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ’ שמואל ליימן-ווילציג.

הררי, טלי (2000). שינויים בפרסום בעיתוני ילדים 1996-1956: בדיקת הקשר בין השינויים בפרסום לילדים לבין שינויים בגורמים הסביבתיים. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ’ שמואל ליימן-וילציג.

זורע, דרור (2001). סוגי תוכניות טלוויזיה והשפעתן על רמת החשיפה לפרסומות המשודרות במהלכן. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ’ שמואל ליימן-וילציג.

זק-טלר, דפנה (2003). פרסומת חרדית: בחינת הדרך אל ליבו של הצרכן החרדי. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע-המדינה. מנחה: פרופ’ שמואל ליימן ווילציג.

להב, אירית (2001). מיפוי טיפוסי הגבריות בפרסום (בעיתונות ובטלוויזיה) על פי פנייה לקהלי מטרה גבריים ונשים. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד”ר דפנה למיש.

להב, תמר (2004). הקשר בין הפעלת מערך יחסי ציבור לדפוסי סיקור של מקום: המקרה של מושבות הגליל העליון. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: ד”ר אלי אברהם.

לזר, רונית (2001). שימוש באסטרטגיה של ‘מועדון לקוחות’ על-ידי מפלגת ש”ס. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ’ שמואל ליימן-ווילציג.

ממן, דורית (2000). יצירתיות בפרסום: השפעותיה של יצירתיות חזותית על אפקטיביות הפרסום. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד”ר יעקב גולדנברג.

שלו, שרה (2001). הומור בפרסומות: מיהו הצוחק אחרון?. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד”ר יהודית אורבך.

שבח, יפתח (2003). הצבר שם ג’ל בקוצים: השתקפות ערכים ישראלים אל מול ערכים המשקפים סגנון חיים (Life Style) מערבי בפרסומות בערוץ 2. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע-המדינה. מנחה: ד”ר רות אמיר.

בליץ, אסתי (2003). נשים בעיתונות החרדית: בין מחויבות כלפי שמירת-מצוות לבין תפיסת העיתונאות כמקצוע. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע המדינה. מנחים: ד”ר אשר כהן וד”ר עליזה לביא.

בן-שחר-נריה, רבקה (2002). דמות האשה בעיתונות החרדית. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחים: פרופ’ שושנה בלום-קולקה וד”ר יורם פרי.

בר לב, יהודה (2007): ייצוג מיעוטים בשידור הציבורי. אוניברסיטת בן-גוריון. מנחה: ד”ר נלי אליאס.

גולדברג, ואלרי (2016). ייצוג תקשורתי של תפקידי מגדר בהורות. אוניברסיטת בן-גוריון, המחלקה לתקשורת.

דיין, דורית (2003). הייצוגים של המזרחים בסרטוני הפרסומת בישראל משנות החמישים ועד לשנת 2000 (1957-2000). אוניברסיטת בר-אילן: המחלקה למדע-המדינה. מנחה: פרופ’ שמואל ליימן וילציג.

ירחי, אמיר (2004). סיקור מחלת הסרטן בעיתוני נשים בישראל. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ’ גבי וימן.

עלפי, הילה ישראלה (2018). במקום לבקש את הטלפון הם מבקשים “פייסבוק” או מסמסים ב”וואטסאפ”: תפקידיה של תקשורת ההמונים בהבניית הזהות של רווקות ישראליות. אוניברסיטת בר אילן. בית הספר לתקשורת. מנחים: ד”ר עמית קמה ופרופ’ רנה בוגוש.

פרידמן, אפרים (אפי) (2019). “מכבסות מילים” ו”לשון נקייה” : מנגנוני פיקוח והבנית מציאות בתקשורת החרדית : מאפיינים ודפוסי פעולה. אוניברסיטת בר-אילן. מנחים: פרופ’ יחיאל לימור וד”ר יונתן אילן.

פרידמן טל, (2006). ייצוגים של זהויות חברתיות ומגדריות בתכנים טלוויזיוניים פופולאריים יהודים בישראל: קיבוע סטריאוטיפים או “ארץ נהדרת”?. אוניברסיטת בר אילן. מנחה: ד”ר לינדה-רנה בלוך.

צאלח, כלנית (2004). “לא הכל ורוד”: הבנייה של הומוסקסואליות בעיתוני נוער. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: ד”ר ריבקה ריב”ק.

קניאס, יואב (2008). “הגאווה שלי היא לא הגאווה שלו”: שיח של דיכוי, איום ואינטימיות בעיתונות הישראלית ההומו לסבית. האוניברסיטה העברית, המחלקה לעתונאות ותקשורת. מנחים: פרופ’ פול פרוש וד”ר עמית קמה.

שגב, נורית (2002). נקודת המפנה בחייהן של נשים מוכות בראי התקשורת הבידורית הישראלית, 1999-1991. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד”ר מירה משה.

שואפי, מורן (2018). הבניית המציאות של חיי האסירות כפי שהיא משתקפת בתקשורת. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לקרימינולוגיה.

ששוני- בר לב, אשרת (2007). הפלישה ממאדים (The Invasion from Mars), פאניקה או סיפור על פאניקה? הבניית הזכרון הקולקטיבי של אירוע מכונן בתולדות התקשורת. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ’ רון רובין.

אריאל, ירון (2003). המשתמשים וציפיות לסיפוקים בקרב אינטרקצית אתרי WEB. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ’ שיזף רפאלי.

וינר, קרן (2001). כיצד השפיע האינטרנט על שעות הפנאי בישראל?. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ’ שמואל ליימן-וילציג.

יערי, ענת (2016). הנקה במרחב הציבורי: גישות אמביוולנטיות בטוקבקים בעיתונות המקוונת בישראל. אוניברסיטת חיפה, התוכנית הבין-תחומית בלימודי נשים ומגדר.

סורוקה, ולדימיר (2004). הבלתי נראים: הון חברתי ותרבותי, השתתפות סמויה ותחילת ההשתתפות הפעילה בפורומים באינטרנט. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ’ שיזף רפאלי.

סקירה-טל, אליזבט (2005). הקשר בין השימוש באינטרנט לבין עוצמת תסמיני החרדה והתסמונת הבתר-חבלתית (PTSD). אוניברסיטת בן-גוריון, החוג לתקשורת. מנחים: פרופ’ זאב קפלן ופרופ’ דן כספי.

פז, נטלי (2006). בלוגים כז’אנר: מיפוי פרופילים של בלוגים בשפה העברית. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה ללימודי מידע. מנחה: ד”ר דן בוכניק.

קופיט, ריקי (2007). מקומו של המרחב המתוקשב בחייהם של מורים בישראל. אוניברסיטת בן גוריון, המחלקה לתקשורת. מנחה: ד”ר נלי אליאס.

רביטש, פנינית (2006). הבדלים באתרי אינטרנט עירוניים בישראל, 2004: עד כמה מצאי השירותים המקוונים מהווה מיצוי היכולות של המדיום ועונה על ציפיות הציבור?. מנחה: פרופ’ שמואל ליימן-ווילציג.

ריין, טלי (2007). “אני שולח לך צליל מקוון”: באיזה אופן רשתות לשיתוף קבצים משפיעות על צריכה ורכישה של מוסיקה. אוניברסיטת בן גוריון, המחלקה לתקשורת. מנחה: ד”ר יעל קינן.

אייזנבנד, דורי (2002). השפעת התקשורת על תהליך קבלת ההחלטות לפני ועידת מדריד 1991. אוניברסיטת תל אביב, המחלקה למדע המדינה. מנחה: ד”ר חנן נוה.

בלוך, יעלי (2000). יחסי הגומלין בין תקשורת בקונפליקט אתני: התייחסות עיתונות האליטה בארה”ב למדיניות הממשל במהלך מלחמת בוסניה (1995-1992). אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד”ר יהודית אורבך.

ברקוביץ-רייס, קרין (2007). סיקור שערוריות פוליטיות בעיתונות הישראלית, 1971-2004: מחקר היסטורי-השוואתי. מנחה: פרופ’ איתן גלבוע.

ברנשטיין, עופר (2008). שינויים בדפוס ייצוג נבחרי ציבור אמריקאים בקומיקס מיינסטרים אמריקאי (1979-1937). אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע-המדינה. מנחים: פרופ’ שמואל ליימן-וילציג וד”ר אורית גלילי-צוקר.

הוינו, חנה (2011). אסטרטגיה קוגניטיבית לצמצום תופעת התקשורת העוינת: מקרה המבחן – “הקפאת הבנייה בהתנחלויות” בקרב פעילי ומתנחלים בישראל. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ’ יריב צפתי

הוכברג-מרום, ענת (2003). יחסי הגומלין בין התקשורת הבינלאומית לאירועי משבר. אוניברסיטת תל אביב, המחלקה למדע המדינה. מנחים: פרופ’ אברהם בן-צבי וד”ר חנן נוה.

כהן, מירית (2004). מתווכים את העימותים: דפוסי הסיקור של עימותי הבחירות בעיתונים היומיים הגדולים בישראל. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ’ גבי וימן.

כהן, רעות ( 2017). ניהול מוניטין לאומי על רקע משברים מורכבים: דוברים ישראלים בתקשורת הבינלאומית בשפה הערבית, ממבצע “צוק איתן” ועד “אינתיפאדת הסכינים”. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ’ אלי אברהם.

כהן-יחזקאלי, שני (2016). דובר צה”ל, גרסת הטוויטר: השיח על מבצע “צוק איתן” באמצעי תקשורת ההמונים ובערוצי יחידת דובר צה”ל. אוניברסיטת חיפה.

לוז, אילן (2005). בין פרקטיקום לתיאוריה: עלוני “מעבר בטוח” במלחמות ארה”ב 1940-2003. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ’ רון רובין.

מרקוביץ, דנה (2007). נראים טוב : הופעה חיצונית כמנבאת תדירות הסיקור החדשותי בטלוויזיה בקרב פוליטיקאים ופוליטיקאיות בישראל. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: ד”ר יריב צפתי.

נבון, דרורה (2001). קביעת סדר היום הציבורי, התקשורתי והפוליטי במישור המקומי. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ’ שמואל ליימן-וילציג.

קנדל, אלעד (2001). פרשת עוזי משולם כמקרה של יחסי גומלין בין טרור ותקשורת. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ’ שמואל ליימן-וילציג.

רכס, קרן (2003). ניעות מקצועית בין תקשורת ופוליטיקה וביצור מעמד פוליטי. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע-המדינה. מנחה: ד”ר שלמה שפירא.

שבת, גדי (2001). קביעת סדר היום הפוליטי על-ידי התקשורת: הסיקור התקשורתי והפעילות הפרלמנטרית בנושאים חברתיים. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחים: פרופ’ שמואל ליימן-ווילציג וד”ר יחיאל לימור.

אהרונוביץ, שרית (2006). מסגור תקשורתי: העיתונות הכתובה בישראל בתקופת האינתיפאדה הראשונה והשניה. מנחים: פרופ’ שמואל ליימן ווילציג וד”ר יעלי בלוך-אלקון.

אלוש-לברון, מירב (2001). “עיתונות חשאית”: בין חשאיות ואהדה לשקיפות וביקורת: “המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים” בראיה עיתונות הכתובה בישראל, 1997-1960. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד”ר אשר כהן.

אלמוז לינוס, איציק (2006). תוכנית ההתנתקות בראי עלוני פרשת השבוע כמקרה בוחן של התקשורת הקהילתית “הקטנה”. מנחה: ד”ר אשר כהן.

אלמקייס (גלר), חגית (2006). “הכרמל” (1938), “הד הכרמל” (1942-1940): ניצניה של העיתונות המקומית בארץ-ישראל. מנחה: פרופ’ חיליק לימור.

גבל, אינס (2002). תרומתו של העיתון “נקודה” לגיבוש הזהות הקולקטיבית של “גוש אמונים”. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: ד”ר יורם פרי.

ג’דה, ורד (2006). יחסה של העיתונות הפלסטינית היומית לתופעת פעולות ההתאבדות: 1996-2003. אוניברסיטת בר אילן. מנחה: ד”ר מוחמד אמארה.

גולגברגר, דורית (2002). הפולמוס הפוסט-ציוני בעיתונות הישראלית בשנים 1998-1949. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחים: פרופ’ שמואל ליימן-ווילציג וד”ר תרצה הכטר.

ג’קמן, עודד (2010). דפוסי העבודה של עיתונאי תחקיר בעיתונות הכתובה בישראל. אוניברסיטת בן גוריון, המחלקה לתקשורת. מנחה: ד”ר צבי רייך.

חגי, חיים. (2009). “הנבחרת של כו-לם”?: הנרטיב הלאומי בעיתונות העברית המסקרת את משחקיה של נבחרת ישראל בכדורגל, 1949-2000. אוניברסיטת חיפה. החוג לתקשורת. מנחה: ד”ר אורן מאיירס.

חיימי, חגית (2003). פובליציסטיקה בישראל: תמורות במאמרי הדעות בעיתונות היומית בישראל במהלך חמישים שנות המדינה הראשונות. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע-המדינה. מנחה: ד”ר שאול צדקא.

טננבוים, קרן (2005). הסיפור שאינו נסגר: תהליכי המיתולוגיזציה של פרשת רון ארד בעיתונות הישראלית. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ’ תמר כתריאל.

יצחיאק, נעמי (2000). ביטויים של הערכים המרכזיים של החברה הישראלית בעיתוני בתי-הספר, 1997-1948. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ’ שמואל ליימן-וילציג.

ישראלי, ציפי (2001). ניתוח מערכת היחסים בין חיל האוויר לעיתונות הכתובה בשנים 1997-1977 לאור תאונות מרכזיות בחיל האוויר. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד”ר יהודית אורבך.

כרמי, לאה (2003). יחסה של העיתונות החרדית הרשמית לחילונים ולחילוניות בתקופת המדינה. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע-המדינה. מנחה: ד”ר אשר כהן.

שוקרון, בני (2001). הגורם הדתי ביחסה של העיתונות הכתובה למשרד החינוך, 2000-1977. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד”ר אשר כהן.

לב, אימי (2004). הסיקור של מחלת הסרטן בעיתונות היומית הישראלית. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ’ גבי וימן.

להב, הגר (2002). סדר יום עיתונאי תרבות דומיננטית: המקרה הישראלי. אוניברסיטת תל אביב, החוג למדע המדינה. מנחה: פרופ’ גד ברזילי.

להמן, איתן (2002). זכות התגובה בעיתונות: החוק הרצוי והמצוי והאתיקה העיתונאית. האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למשפטים. מנחים: פרופ’ סיליה פסברג וד”ר יחיאל לימור.

ליביו, ארן (2005). ייצוגיה של המפלגה הקומוניסטית הישראלית בעיתונות העברית, 1948-1976. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ’ תמר כתריאל.

מזרחי-עצמוני, מאיה (2002). הבניית הסכם אוסלו במאמרי הדעות בעיתונות הישראלית, תוך הבחנה בין ממשלות ה”עבודה” וה”ליכוד”. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד”ר מירה משה.

מנוסביץ (רובינוביץ), עידית (2000). איזון בסיקור העיתונאי של סוגיות הנתונות במחלוקת ציבורית. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ’ שמואל ליימן-וילציג.

סלטון-בן-צבי, סמדר. בעלות צולבת וביקורת הטלוויזיה בעיתונות: האם משקפת הביקורת את טעם המבקרים או את האינטרסים הכלכליים של העיתונים, 1998-1993. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע-המדינה. מנחים: פרופ’ שמואל ליימן-וילציג וד”ר יחיאל לימור.

סמוך-הראל, אבי (2003). עיתונות בראי הדוברות: איזון וייצוג נאמן של המקור (הדובר) בסיקור כתבות מקומיות בנושאי חינוך, 2000-2002. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע-המדינה. מנחה: פרופ’ שמואל ליימן וילציג.

עקל-אדלשטיין, דגנית (2002). סיקור מוסד נשיאות המדינה ומוסד נשיאות בית המשפט העליון בעיתונות הכתובה בישראל: 1948-1997. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ’ שמואל ליימן-ווילציג.

פלק-נייקרוג, שירי (2003). השפעת התרבות והתגוונות אמצעי התקשורת של החיזבאללה על אופי סיקור פעילות הארגון בעיתונות הישראלית היומית בין השנים 1985-1998. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע המדינה. מנחה: ד”ר שלמה שפירא.

פרואקטור, יעל (2003). העמוד הראשון בעיתונות היומית הכתובה בישראל כמשקף את יחסיה כלפי ממשל ארה”ב. אוניברסיטת תל-אביב, החוג למדע המדינה. מנחים: פרופ’ זאב מעוז ופרופ’ יחיאל לימור.

קופפר, חנה (2007). אונס בתקשורת: הסיקור של הטיפול המשפטי באונס, בעיתונות כתובה 1975-2004. מנחה: ד”ר רינה בוגוש.

קליין, עדה (2004). השואה בעיתונות החרדית, יחסה של העיתונות החרדית לשואה כאבן בוחן למאבק על עיצוב העבר. אוניברסיטת בר אילן המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד”ר אשר כהן.

ראובני, ליזי (2001). תמורות במידת החשיפה של הסיקור העיתונאי בסוגיית מצב בריאותם של ראשי ממשלה בישראל, 1996-1963. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ’ שמואל ליימן-וילציג.

 

ארגמן פדידא, אורית (2006). מציאות גלוקלית: יבוא והשפעה תרבותיים בהקשר של גלובליזציה– המקרה של סוגת “תוכניות המציאות”. מנחה: ד”ר יעקב ידגר.

ארז, ניצן (2000). זכירת תכנים חדשותיים מחדשות טלוויזיה: כיצד משפיע אורך הכתבה על זיכרון הצופים. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ’ שמואל ליימן-וילציג.

בן מיור, מירב. Perception of Social Reality by Television Viewers and Non-Viewers. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע-המדינה. מנחה: פרופ’ יעקב כ”ץ.

וינקלר, דנה (2005). לבן ושחור: כינון הטלוויזיה בישראל 1948-1968. אוניברסיטת בן גוריון, המחלקה לתקשורת. מנחה: פרופ’ דן כספי.

לב שריד, אביבית (2006). תהליך ההקמה של ערוץ טלוויזיה יהודי בישראל. אוניברסיטת בן גוריון, המחלקה לתקשורת. מנחה: פרופ’ דן כספי.

נבות, נטע (2006). שינויים במאפייני הדמויות הטלוויזיוניות בתוכניות ישראליות לילדים: 1970-2004. מנחה: ד”ר רינה בוגוש.

עולמי, נירית (2003). קווי המתאר של מערך השידור הטלוויזיוני בישראל: התפתחות מערך השידור הטלוויזיוני בארץ בהשוואה למערכי השידור בארה”ב ובריטניה והצעת מודל יישומי אינטגרטיבי להסדרת שוק השידורים הטלוויזיוניים בישראל. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע-המדינה. מנחה: ד”ר שלמה שפירא.

קונדל, ענת (2006). תוכנית טלוויזיית המציאות “כוכב נולד”: הקשר בין תפיסות ועמדות של קהלים לבין רמת הציפייה והמעורבות. מנחים: פרופ’ שמואל ליימן-ווילציג וד”ר נטע האילון.

קורצווייל, לאה (2006). “איזה חג לי”: פרופיל החגים ומועדי ישראל בתוכניות הטלוויזיה הישראליות לילדים ונוער, 2004-1980. מנחים: פרופ’ שמואל ליימן-ווילציג וד”ר עליזה לביא.

רוט-כהן, אסנת (2001). התפתחותה ועיצובה של הסאטירה הפוליטית טלוויזיונית בישראל החל משנות ה-70 ועד שנות ה-90. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד”ר יהודית אורבך.

יהי-שלום, אורן (2003). ערוץ 7: דיוקן של תחנת רדיו פיראטית בישראל. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד”ר יחיאל לימור.

ערן, רות (2005). שיחות לילה ברדיו: הבנייה משותפת של סיפורי קונפליקט. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחות: פרופ’ תמר כתריאל וד”ר יעל משלר.

גרבלסקי-ליכטמן, צפירה (2003). מה פשר הקשר? הלימה ואי-הלימה בדפוסי תמיכה וערעור, בתקשורת הלא-מילולית ובתקשורת המילולית באינטראקציה בין-אישית. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחים: פרופ’ שושנה בלום-קולקה וד”ר יעקב שמיר.

אהרוני, מתן (2007). שסעים בעין המצלמה: יחסי גומלין בין שסעים חברתיים לבין ייצוגיהם בקולנוע הישראלי מאז אמצע שנות השישים. האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג לתקשורת ועיתונות. מנחה: ד”ר ענר פרמינגר.

בן משה, יעל (2006). הבניית זיכרון קולקטיבי בקולנוע: היטלר בקולנוע הגרמני מ-1945 ועד 2005. מנחה: ד”ר יהודית אורבך.

שטרית, מיכל (2017). איזהו גיבור?: גיבורי על בסרטי קולנוע. אוניברסיטת בן-גוריון, המחלקה לתקשורת. מנחים: ד”ר עמית קמה ופרופ’ גלית נמרוד.

פיק חמו, מיכל (2004). השינויים שחלו בייצוג הגיבור ובנרטיב בקולנוע ‘הישראלי החדש’ ע”פ מקרי בוחן: הסרטים “חתונה מאוחרת” ו-“כנפיים שבורות”. האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג לספרות כללית. מנחה: פרופ’ חנן חבר.

בישי , דוד (2001). על סמכותו הרטורית של הסופר: עמוס עוז, א.ב. יהושע והשיח הציבורי בישראל. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ’ תמר כתריאל.

אברהם, אסתר (2001). טקסט של זמר ישראלי כאמצעי תקשורת המשקף אירועים ושינויים המתהווים בחברה הישראלית בשנים 1999-1948. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ’ שמואל ליימן-וילציג.

זיידמן, ורד. שקרים כקרשים: תידומת חזותית (Visual Imagery) במטאפורות פואטיות. אוניברסיטת תל-אביב, ביה”ס למדעי התרבות. מנחים: פרופ’ ראובן צור וד”ר דניאל דור.

מסאלחה, מייס (2018). עוצמה ותוכן של ביטויי תוקפנות כלפי ערבים ויהודים בבדיחות באתרי בדיחות בעברית ובערבית באינטרנט, ובמענה לשאלון אנונימי בקמפוס. אוניברסיטת חיפה.

רודנר יעל (2007). הרפובליקה הספרותית של העידן החדש. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ’ תמר כתריאל

אופנהיים, יעל (2013). הלבנת אילי הון: סטריאוטיפים של אילי הון בישראל כמקדמי לגיטימציה של אי-שוויון. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: ד”ר רועי דודזון.

בן עטר, אלה (2010). בולטות והדרה: ייצוגן של קבוצות חברתיות בישראל מקרה בוחן: מאבק הדייגים וחיילי השייטת בפרשת הקישון. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע-המדינה. מנחה: פרופ’ אשר כהן.

ברבי, צליל (2017). הקשר בין אופן השימוש בטלפון סלולרי ורגישות בין-אישית. אוניברסיטת אריאל.

לוי, רקפת (2016). שינויים במבנה שוק התקשורת בישראל. אוניברסיטת בר אילן. מנחה: יגאל מילכטיך.

ליבוביץ, בתאל  (2017). מידת השפעת ההטעיה של גרפים: השוואה בין מקורות מידע: עיתונות, טלוויזיה ורשתות חברתיות. אוניברסיטת בר אילן

פלג ענת, (2006). “טנגו מהוסס”: יחסי השופטים והתקשורת בישראל. מנחה: ד”ר רינה בוגוש.

 פפירמן, יעל (2004). שחקן או דמות? טעות הייחוס הבסיסית בייחוס תכונות דמויות בדיוניות לשחקנים. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: ד”ר יריב צפתי.

Copyright © 2021 האגודה הישראלית לתקשורת | כל הזכויות שמורות