חברות וחברי האגודה

רוני דצינגר

דוקטורנטית, המחלקה לתקשורת ועיתונות, האוניברסיטה העברית בירושלים.

תחומי עניין ומחקר: חקר השיח, פרגמטיקה, שיח פוליטי, שפה חברה ותרבות, נימוס, בלשנות חברתית, דיפלומטיה דיגיטלית.

https://orcid.org/0000-0002-2063-3425https://www.researchgate.net/profile/Roni-Danzigerhttps://smart.huji.ac.il/people/roni-danziger

ד"ר יונתן אילן
ד"ר עמית לביא-דינור

דיקנית בית ספר סמי עופר לתקשורת, אוניברסיטת רייכמן.

תחומי עניין ומחקר: תרבות דיגיטלית, ערכים ותרבות פופולרית, תקשורת פוליטית.

https://www.idc.ac.il/he/pages/faculty.aspx?username=amitld

פרופ' עינת לחובר

מרצה בכירה, המכללה האקדמית ספיר.

תחומי עניין ומחקר: מגדר ותקשורת.

https://www.researchgate.net/profile/Einat-Lachover

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-6503-6675

ד"ר טל מורס

המכללה האקדמית הדסה, ירושלים.

תחומי עניין ומחקר: תקשורת ומוות, תרבות דיגיטלית, מוות בעידן דיגיטלי, תקשורת צילומית, אתיקה של תקשורת.

talmor@hac.ac.il | https://www.researchgate.net/profile/Tal-Morse 

ד"ר ורד אלישר-מלכה

מרצה בכירה, החוג לתקשורת, המכללה האקדמית עמק יזרעאל.

תחומי עניין ומחקר: תפקיד התקשורת במשבר האקלים, היבטים עיתונאיים, חברתיים ופוליטיים של השימוש במדיה חדשים.

https://www.researchgate.net/profile/Vered-Elishar-Malka/unconfirmed

מיה שרייבר

דוקטורנטית, המחלקה לתקשורת ועיתונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים.

תחומי עניין ומחקר: חקר שיח, פרגמטיקה, תיווך עיתונאי, כוונות תקשורתיות.

            https://smart.huji.ac.il/people/mia-schreiber

            https://orcid.org/0000-0002-7752-6284

Copyright © 2021 האגודה הישראלית לתקשורת | כל הזכויות שמורות