תערוכה של כל עשרים-ואחד השערים של מסגרות מדיה מוצגת במכללת ספיר